Silver - Swarovski - Fresh ring

Swarovski Fresh ring

58,80 €